Testit ja tulokset

Kuva: sioox.se

Näin tuotteiden teho ja kestävyys testattiin

Toisin kuin tavanomaiset puunsuoja-aineet, SiOO:X ei sisällä biosideja. Sen mekaaninen toimintaperiaate estää mikro-organismeja tunkeutumasta puuhun ja aiheuttamasta vahinkoa. Yhdessä SiOO:X Puunsuojalla ja Pintasuojalla on ainutlaatuinen ominaisuus, että ne avaavat puun ja tunkeutuvat syvälle sen rakenteisiin, ja kristalloituessaan muodostavat puuta suojaavia ja vahvistavia piikiteitä. Reagoidessaan kosteuden ja hiilidioksidin kanssa, SiOO:X tuotteiden patentoitu koostumus muodostaa puuhun piikilven, joka tekee puusta mineraalipitoisemman ja suojaa sitä pitkäkestoisesti. Kuinka hyvin tämä ”piikilpi” toimii yleisimpiä lahottajasieniä (nk. kantasienet) vastaan, on testattu perusteellisesti eurooppalaisten ja ruotsalaisten standardien mukaisesti ja tiiviissä yhteistyössä ruotsalaisten tutkimuskeskusten, kuten RISE:n kanssa. Tulos on vallankumouksellisen positiivinen.

SiOO:X käsittelyn antama puunsuoja ja kestävyys on dokumentoitu tarkkaan. SiOO:X on saanut erittäin hyviä tuloksia toimialan vakiintuneessa testissä EN 133 (”lahonestotesti”) sen jälkeen, kun vanhennusmenettely EN 84 tehtiin ensimmäisen kerran. Molemmat EN-testit sisältyvät pakettiin, jota sovelletaan ruotsalaisena ja kansainvälisenä standardina puunsuoja-aineiden ennaltaehkäisevän vaikutuksen määrittämiseksi lahottajasieniä vastaan.

EN 84 on testi, joka simuloi puun ikääntymistä käsitellyllä puulla. Puu käy läpi erityisen menettelyn, jossa sitä vuorotellen liotetaan vedessä ja annetaan kuivua. Tällä tavoin osa puunsuoja-aineesta liukenee pois, mikä johtaa testatun puun heikompaan suojaan. Tämä simuloi puun ikääntymistä ollessa märässä ympäristössä usean vuoden ajan. Testi on alun perin tehty tavanomaisille, biosideja sisältäville kuparipohjaisille puunsuoja-aineille. Tehokas puunsuoja-aine liukenee vähemmän ja säilyttää siksi suojaavan vaikutuksen pidemmän ajanjakson ajan. SiOO:X, jossa on piikiteinen rakenne ilman biosideja, osoittaa kestävän vesikuormituksen erittäin hyvin ja tarjoaa erittäin hyvän puunsuojan.

Liuotuskokeen jälkeen puulle tehdään täydentävä koe EN 113, jossa mitataan suojausteho eri lahottajasieniä vastaan. EN 133 tarkoittaa, että puu altistetaan täysimittaiselle sienihyökkäykselle. Sekä SiOO:X käsitellyt että käsittelemättömät puunäytteet altistetaan valkoiselle lahottajasienelle (Trametes versicolor) ja kahdelle ruskealle sienelle (Gloeophyllum trabeum ja Poria placenta). Kaikki kolme lajia ovat yleisiä ja aiheuttavat puun lahoamista. Ero niiden välillä on se, että valkoinen lahottajasieni elää maaperässä, kun taas ruskeat sienet kukoistavat ja aiheuttavat vahinkoja maanpinnan yläpuolella.

Kuva: sioox.se

Tulos on havaittavissa paljaalla silmällä: SiOO:X käsitellyt puunäytteet kestävät sienihyökkäyksen, kun taas käsittelemätön puunäyte on lahottajasienten peittämä. Myös luvut puhuvat SiOO:X käsittelyn puolesta: EN 84 ja EN 113 testien läpäisemiseksi käsitelty testipuu ei saa menettää yli 3 % painostaan ​​testijakson aikana. Painonpudotus johtuu siitä, että lahottajasienet hajottavat puuaineita ja käyttävät niitä ravinteina.

Tulokset osoittavat, että SiOO:X käsitellyt näytteet olivat hyvin varustettuja lahottajasieniä vastaan. Painonpudotus oli alle 3 % maanpäällisillä sienillä, niin sanotulla ruskolaholla (verrattuna käsittelemättömiin puunäytteisiin, jotka menettivät 25−40 % painostaan).

Lahotustestin EN 113 hyvän tuloksen sekä muiden testitulosten, arviointien ja käytännön kokemusten perusteella tuote määritellään soveltuvan käytettäväksi puun suojaamiseen maanpinnan yläpuolella standardin EN 335-2 mukaisesti. Tuotteiden mukana tulevia ohjeita tulee aina noudattaa.

EN 335-2 standardi on voimassa oleva eurooppalainen standardi, joka antaa suosituksia siitä, tuleeko puuta ja puutuotteita käyttää sisätiloissa, ulkona, maa- tai meriympäristössä. SiOO:X on standardin EN335-2 mukaan hyväksytty käytettäväksi maanpinnan yläpuolella, toisin sanoen ulkona ja alttiina säälle, lähinnä sadevedelle.

(Tulokset esiteltiin Swedac-akkreditoinnissa, ja ne ovat osa laajaa tutkimushanketta, jonka nimi on "SiOO:X Puunsuoja − ympäristöystävällinen ja kestävä puunsuoja". Tutkimus tehdään yhteistyössä Vinnovan kanssa.)

SP-RISE testit homehyökkäystä vastaan

Arvioidaksemme SiOO:X ​​käsittelyn vastustuskykyä hometta ja lahottajasieniä vastaan, teemme säännöllisiä testejä yhteistyössä RISE:n, eli Ruotsin tutkimuslaitoksen kanssa, joka toimii myös yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin innovointikumppanina. Laboratoriotestissä SiOO:X käsitellyt puunäytteet altistettiin homeitiöille testin ASTM D3273 mukaisesti, joka on standardisoitu menetelmä homeen kasvun mittaamiseen.

Tulokset osoittavat SiOO:X käsittelyn vähentävän homeen kasvamista. Voimakkaimmin homeen kasvu väheni lehtikuusella ja kuusella, mutta myös herkällä männyllä vähennys oli merkittävä.

Todettiin myös, että oikein levitettynä SiOO:X käsittely vaikuttaa mikro-organismeihin siten, että ne tarttuvat huonommin käsitellyn puun pintaan. Tämä johtuu SiOO:X ​​tuotteiden mekaanisesta toimintaperiaatteesta ja osoittaa, että jopa ilman biosideja voidaan saavuttaa tehokas puunsuoja piikäsittelyllä.

Yhteistyö RISE:n kanssa ei pääty tähän: SiOO:X on osa hanketta "RISE-testialusta puulle ulkotiloissa", jossa arvioidaan puupohjaisten materiaalien ja pintakäsittelyjen kestävyyttä pääasiassa ulkokäytössä.

 Kuva: sioox.se

RISE on Ruotsin tutkimuslaitos ja innovaatiokumppani yrityksille, korkeakouluille ja julkiselle sektorille. RISE on riippumaton valtion tutkimuslaitos, joka tarjoaa ainutlaatuista asiantuntemusta ja noin 100 testi- ja demonstraatioympäristöä tulevaisuuden kestäville tekniikoille, tuotteille ja palveluille.

Tulokset ja arvioinnit vastaavat yrityksen SiOO:X tiedossa olevaa tietoa syyskuusta 2019 lähtien. Muutokset ja lisäykset ovat mahdollisia.

Jatka ostoksia
Tilauksesi

Ostoskorisi on tyhjä